Kvanttihypnoosi-
metodeista ja istunnosta

Kvanttimatkalle

Kvanttihypnoosi

higher realms

Kvanttihypnoosi on yksi monista energiahoitomuodoista, jota hyödyntäen voidaan selvittää ja hoitaa monenlaisia ongelmia, tilanteita ja asioita. Kvanttihypnoosi on helposti yhdistettävissä muihin energiahoitomuotoihin ja se toimiikin erittäin tehokkaana lisätyökaluna jo muihin energiahoitomuotoihin tutustuneelle tai mitä tahansa auttamistyötä, erityisesti henkisen tason auttamistyötä tekevälle. Kvanttihypnoosi on keino avata henkisiä aistejamme ja yhteyttämme sisäiseen viisauteemme.

Yksinkertaisimmillaan kvanttihypnoosi on kuitenkin ennenkaikkea matka mielesi maisemiin, tarkkailemaan omaa itseäsi ja maailmaasi sielusi silmin. Ihmettelemään Luojamme meille antaman elämän ja elinympäristömme kauneutta ja ihmeitä. Matka voi viedä sinut saamaan tietoa ja ymmärrystä paitsi omasta itsestäsi, myös perheestäsi, puolisostasi tai työstäsi. Usein työstämme kysymystä, mikä tai mitkä ovat meille tärkeitä asioita lopulta? Raha, työ, maine, omaisuus, luonto, rakkaus, ystävät, perhe, toisten auttaminen?

Toisaalta matka voi viedä meidät tiedostamaan myös fyysisen maailmamme rajoitteita, aikakautemme positiivisia tai joskus negatiivisiakin ilmiöitä. Toisinaan meidät viedään tarkastelemaan omia tai joskus muidenkin aiheuttamia, mukanamme kantamiamme traumoja. Voimme tuntea näitä traumoja paitsi fyysisenä kipuna, myöskin epämääräisinä tunteita ja tuntemuksina, tuskana tai ahdistuksena sisällämme.  Ihmettelymme aiheita ovat, kuka tai keitä olemme, miksi olemme ja missä on oikea paikkamme elämässä.

 Kvanttihypnoosi voi antaa vastauksia näihin kysymyksiin. 

Kvanttihypnoosi-istuntoon valmistautuminen

Tärkeä askel on tietysti istunnon varaaminen. Istunto kannattaa varata sen verran kauas tulevaan, että ehdit ainakin viikon tai kaksi pohtia asioita vielä ennen istuntoa. Pyydämme sinua pohtimaan ja ehkä myös kirjaamaan ylös joitakin tärkeitä kysymyksiä tai mieltä vaivaavia asioita, kun olet varannut oman kvanttihypnoosi-istuntosi.

On hyvä pohtia kysymystä, mitä haluaa elämältä tai mitä haluaa tehdä elämässään. Tuntuuko että sinua on viskottu elämässäsi vähän liikaakin tai kaikki ei ole mennyt aivan toiveidesi mukaan? Kirjaa ylös myös mistä unelmoit, kysymykset liittyen terveyteesi, sosiaalisiin suhteisiisi, henkilökohtaisiin asioihisi sekä mahdolliset kysymykset tai havainnot liittyen kehitykseesi henkisenä ja psykofyysisenä olentona.

Oletko pysähtynyt kuuntelemaan sisäistä ohjaustasi? Joskus olemme itsepäisiä tai kovapäisiä, emmekä halua kuunnella tai ehdi pysähtyä kuuntelemaan, mihin meitä halutaan ohjata. Istunnossa voikin joskus käydä niin, että saatkin aivan jotain muuta kuin odotit tai tietoja joita et olisi edes osannut pyytää. Sisäinen viisautesi, korkein tietoisuutesi tietää mitä tarvitset. Paremmin kuin tietoisesti ymmärrätkään. Luota ohjaukseesi.
Pientä etukenoa.
Voit myös meditoida tai harjoittaa muuta sinulle tuttua hiljentymistä tavallista enemmän päivien tai jopa viikkojen ajan ennen varaamaasi istuntoa. Nauti luonnosta, samoile luonnossa ja vietä aikaasi metsässä. Anna ajatusten tulla ja mennä. Opettele olemaan yhtä luonnon ja sisäisen viisautesi kanssa. Parasta on lähteä istuntoon avoimella mielellä ja uteliaisuudella. Suuria odotuksia ei kannata itseensä kuitenkaan ladata, vaan ottaa vastaan sellaisenaan ja jo etukäteen syvästi hyväksyen mikä tahansa istunnon lopputulos.

Kvanttihypnoosi-istunto

Istuntoa edeltää lyhyt keskustelu, keskustelemme miksi päätit varata oman istuntosi ja mitä asioita olet pohtinut ennen tulemistasi istuntoon. Voit myös kertoa itsestäsi niin tarkasti tai sen verran kuin haluat, kuka olet ja elämäntarinastasi, perheestäsi ja muista tärkeältä tuntuvista asioista. Istuntoon tulevat ihmiset kertovat usein elämänsä haasteista, mahdollisista terveys- tai ihmissuhdeongelmista, elämänsä aikaisista oudoista kokemuksistaan tai mistä tahansa mieltä askarruttavista asioista, jotka tuntuvat olevan hyvän olon tiellä ja oman paranemisen tai kehittymisen esteenä. Istuntoa edeltävä tai myöskään sen jälkeen käytävä keskustelu, ei ole mikään terapia-istunto, vaan keskustelussa on vain tarkoitus kirjata ylös asioita, joita hypnoosissa käsitellään. Sinulla on jo sisälläsi parhaat mahdolliset vastaukset ja apu omasta takaa näihin kysymyksiin. Pyrimme käsittelemään näytä kysymyksiä varsinaisen istunnon aikana, sisäisen viisautesi ja henkisten auttajien avustamana. Istunnon jälkeen käytävän keskustelun tarkoitus on palauttaa sinut takaisin fyysiseen kehoosi, maadoittuminen ja lyhyt analyysi kokemuksistasi.
kvanttimatkalle
Aloitamme varsinaisen istunnon lyhyillä mielikuvaharjoitteilla ja rentoutumisella. Istunnon ajan makoilet mukavasti ja aika menettää merkityksensä.  Hypnoosi-ohjaaja auttaa sinua rentoutumaan ja sinä itse oikeastaan ”hypnotisoit” itsesi siirtämällä ego-mielesi hetkeksi syrjään ja vapautumalla tietoisen mielesi kahleista. Halutessasi voi tilata meiltä myös energiahoidon ennen istuntoasi, sillä voi olla istunnon onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla merkitystä.

Kvanttimatka voi olla kuin aikamatka menneeseen - onko jotain jäänyt hampaankoloon?

jousiampujat
Istunnossa sinut voidaan viedä tarkastelemaan elämääsi, tarkastelet ehkäpä elämäsi vaiheita ja tapahtumia. Voit nähdä itsesi myös mukana erilaisissa tarinoissa tai elämänkohtaloissa, jotka tavalla tai toisella yleensä vaikuttavat yhäkin elämääsi tai joilla sinua halutaan tavalla tai toisella puhutella. Voit esimerkiksi käydä hoitamassa tai lohduttamassa sisäistä lastasi, löytää itsesi istumassa kiveltä siivet selässäsi, sukeltaa merten syvyyksissä kuin delfiini tai lähes mitä tahansa. Näkemäsi voi joskus olla jotain hyvinkin outoa, mutta lopulta kokemuksille saadaan yleensä hyvä selitys, joka auttaa sinua eteenpäin tavalla tai toisella.
Uskomusjärjestelmäsi voi olla sinua rajoittava tekijä kvanttihypnoosinkin aikana, joskin sisäinen viisautemme voi tarpeidesi mukaisesti näitäkin rajoja siirtää tai venyttää johonkin suuntaan. Yleensä aika kuluu kuin siivillä ja toisinaan pitkäkin istunto tuntuu kuin aikaa olisi kulunut vain 15 minuuttia, vaikka kello olisikin rientänyt kokonaiset kaksi tuntia. syvä luottamus ohjaajaan ja heittäytyminen täysillä prosessin vietäväksi auttaa onnistumaan. Muistuta itseäsi siitä, että teet sisäiselle lapsellesi, haavoittuneelle, aralle ja pelkäävälle ego-minällesikin suuren palveluksen, antautumalla korkeimman tietoisuutesi ohjaamaksi ja hoidettavaksi.

❤ Energiahoitajalle kvanttihypnoosi toimii erityisesti yhtenä energiahoitamisen työkaluna, avustaen saamaan selville tavallista vaikeampien ongelmien juurisyitä. ❤

– Janne

Mitä eroja eri metodeissa?

Introspective Hypnosis

Introspective Hypnosis logo

Introspective hypnoosimetodi on myös yksi käyttämistämme kvanttihypnoosin muodoista. Tämä hoitomuoto poikkeaa tavanomaisesta kvanttihypnoosista erityisesti sillä, että siinä pyritään käsittelemään syvällä kehossasi tai alitajunnassasi olevia traumoja tai muita, usein henkisen tason ongelmia. Istunto alkaakin sitä edeltävän induktiovaiheen jälkeen sillä, että asiakasta pyydetään menemään johonkin ikävään muistoon. Introspective hypnosis -metodissa käytämme myös roolinvaihtoa, kehoskannausta, henkien vapautustekniikoita ja anteeksiantoa. Introspektiivisella hypnoosilla pyritään palauttamaan asiakkaan luottamus omiin kykyihinsä ja itseensä sekä parantaa asiakkaan yhteyttä hänen sisäisiin voimavaroihinsa. Alkukeskustelu on tässäkin hoitomuodossa oleellinen osa prosessia. Siinä käydään läpi koko elämäsi, aina syntymästäsi tähän päivään. Menneisyys toistuu nykyhetkessä, joten on tärkeää käsitellä paitsi tällä hetkellä kärsimiäsi ongelmia, mutta myös niiden juurisyitä ja aiempia vastaavia tapahtumia ja jo lapsuudessa kohtaamiasi traumoja. 

Selittämätöntä kipua - mistä se johtuu?

Ihmiskeho voi toimia valtavana tukahdutettujen tunteiden varastona. Tietoinen mieli suojaa meitä kaikista ikävimmiltä tapahtumilta ja kokemukset, jotka muutoin ylikuormittavat meitä. Kaikki nämä muistot ovat kuitenkin tallentuneina kehoomme, josta aika ajoin palautuvat refleksinomaisina heijasteina todellisuuteemme. Laitamme tietämättämme nämä tukahdutetut tunteet ”odotustilaan” yhteiskunnallisten huolenaiheiden, jokapäiväisen elämämme, paljon tekemisemme ja ongelmiemme vuoksi. Jos niitä ei hoideta, nämä asiat voivat ilmetä jännitteinä kehon eri osissa, kipuina, päänsärkyinä ja jopa erilaisina sairauksina. Nämä merkit ovat pieniä vihjeitä siitä, että kannamme mukanamme jotain työstettävää. Huomaammeko pieniä kehomme tai alitajuntamme meille antamia signaaleja?

Introspective hypnoosissa käytetään myös vertauskuvia, tulevaisuuskuvitelmia, sekä tarinoita ja metaforia helpottamaan asioiden oivaltamista ja motivoitumista itseparanemisen edellyttämille käytännön toimenpiteille ja ajatusmaailman muutoksille. Joskus mieli pitää vahvasti kiinni ongelmista ja niistä on muodostunut ehkä jopa osa identiteettiämme. Hypnoottinen transsitila auttaa mielen kivettymien ja pinttymien kyseenalaistamisessa ja virheellisistä ja haitallisista uskomuksista ja ohjelmoinneista vapauttamisessa. Kuka olisit ilman ongelmaasi tai uskomustasi? Miltä näyttäisit viiden vuoden kuluttua, jos luopuisit tupakanpoltosta ja alkaisit huolehtia terveydestäsi ja kunnostasi? Hypnoosissa voidaan muodostaa ja valita parempi tulevaisuudenkuva ja tulevaisuuden sinä. Käsittelemällä syitä ja muistoja haitallisten uskomusten ja pelkojen takana, voi elämäsi saada uuden kokonaan suunnan.

linnut punainen taivas

Esiin saattaa nousta vaikkapa erittäin vahvan kehotuntemuksen kautta jotain sellaista hoidettavaa, jotain ylimääristä jota olet kantanut ehkä pitkäänkin mukanasi. Koetko selittämättömiä vaivoja ja voimakkaita ehkä oudoltakin tuntuneita tunteita, joskus jopa muistoja joita et välttämättä tunnista omiksesi? Voit kantaa mukanasi joskus jopa jotain, joka ei välttämättä ole edes sinusta itsestäsi lähtöisin. Helppo selitys näille selittämättömille tuntemuksille tai vaivoille on yli sukupolventakainen trauma, joka aiheuttaa sinulle ongelmia. On tieteellisestikin pystytty todentamaan, että epigeneettisesti voimme periä sukupolventakaisia traumoja, joista meille voi aiheutua ongelmia. Olemme kohdanneet tapauksia, jossa asiakas on lapsena ottanut kannettavakseen vanhempansa tunnetaakkoja tai muita ongelmia, rakkaudesta vanhempaansa ja tämä ketju on voinut jatkua sukupolvien ajan. Tällaisesta taakasta vapautuminen voi olla vapauttava kokemus koko suvun kannalta ja valtava palvelus kaikille jälkipolville.

Ongelmien syy voi olla kuitenkin jotain vielä helpomminkin selitettävissä olevaa, esim. lapsuudessamme kohtaamamme voimakas kokemus, josta kannamme mukanamme kehoon lukkiutunutta traumamuistoa. Jo syntymämuistoon voi kätkeytyä traumaenergiaa. Joskus takana voi olla myös jotain sellaista, jota ei yleisesti tunnusteta tai johon ei yleisesti uskota. Työssämme olemme saaneet kuitenkin tutustua moniin henkisen tason ongelmiin, esimerkiksi tarrahenkiin, sivupersooniin, kehoon lukkiutuneisiin sitä tukkiviin tunteisiin tai kovastikin haitallisiin uskomuksiin, joista et ole päässyt irti. Kohdatessamme tarrahenkiä, sivupersoonia tai mitä tahansa mielen tai fyysisen kehomme terveyttämme tai rauhaa häiritseviä henkiä, tehtävämme on suhtautua heihin suurella rakkaudella ja kunnioituksella, aivan kuten eläviin ihmisiinkin. Henki onkin jumissa usein juuri siksi, että se tarvitsee hoitoa. Joskus syy miksi asiakas tulee meille hoitoon, voi olla se että häneen kiinnittynyt henki saisi hoitoa ja saateltaisiin eteenpäin, asiakkaan näin itsensä saadessa hänelle juuri sillä hetkellä parasta hoitoa juuri tällä tavoin, siinä samassa yhteydessä. 

 Voit vapaasti esittää meille kysymyksesi tai epäilyksesi liittyen omiin tuntemuksiisi tai ongelmiisi!

Lamaannuttavaa kipua.

Introspective Hypnosis hoitomuodon vaihtoehtona on hyvin usein kahden energiahoitajan tekemän hoito, jossa kotona olevaa asiakasta autetaan etänä. Tässä hoitomuodossa toinen hoitoa tekevistä energiahoitajista viedään hypnoosin avulla syvään transsitilaan, jossa tarkastellaan ja hoidetaan mahdollisia ongelmakohtia. Tämä hoitomuoto soveltuu myös lapsille ja on  helppo tapa tutustua kvanttihypnoosin antamiin mahdollisuuksiin ja kokea siitä saatavia hyötyjä. 

Kvanttihypnoosin jälkeen

Istunnon jälkeen käymme yhdessä läpi juuri kokemiasi ja näkemiäsi asioita ja yleensä voidaan todeta, että kokemuksesi oli juuri sellainen kun sen piti sillä kertaa olla. Joskus harvoin voi asiakas vaipua istunnossa niin syvään transsiin, että ei muista istunnosta mitään. Tavallisesti istunnot nauhoitetaan tämän vuoksi. Saat istunnosta mukaasi nauhoitteen, sisältäen joko pelkästään käydyt keskustelut tai vaihtoehtoisesti videon muodossa, jota kuunnellen voit ja sinun kannattaakin palata istunnon asioihin ja tunnelmiin. Tallennetta kuunnellessasi voit saada lisää hoitoa ja istunnossa esille nousseet asiat jalostuvat yhä lisää. Voit saada jopa kokonaan uusia ulottuvuuksia, selityksiä tai merkityksiä asioille, joita kohtasit istunnon kuluessa. Suosittelemme kuuntelemaan istuntonauhoitteen useita kertoa, jopa 5-10 kertaa voi olla joskus tarpeen saadaksesi kaiken mahdollisen irti nauhoitteesta ja tekemästämme istunnosta.

Asiakas: ” Voi hyvä Jumala! En minä ole oikeasti kuollut … vai olenko? Tarkoitan, että ruumiini on vain kuollut … sehän lojuu tuossa alapuolellani … mutta minä vain leijun … kun katson alas, näen ruumiini makaavan pitkin pituuttaan sairaalavuoteessa. Kaikki ympärilläni luulevat, että olen kuollut, mutta en minä ole. Haluaisin huutaa: ”Hei, en minä oikeasti ole kuollut!”  Uskomatonta … hoitajat vetävät lakanaa pääni yli … läheiseni itkevät. Minunhan piti olla kuollut, mutta olenkin yhä elossa!  Ihan outoa, sillä ruumiini on kyllä ihan kuollut, mutta minä vain leijun sen yllä. Olen elossa!

– Lainaus kirjasta Sielujen Matka – Michael Newton

korkeampi minä

Korkein tietoisuus eli sisäinen viisaus

Olemuksemme voidaan jakaa karkeasti kolmeen, joskus useampaankin tietoisuuskerrokseen. Päällimmäisenä on useimmiten tietoisen mielemme kerros. Tietoinen mieli on analyyttinen, järkeilevä, kriittinen ja jatkuvasti ajatteleva. Looginen mielemme, jolla pohdimme asioita, ajattelemme onko jokin asia totta vai valhetta, fyysisten lakien tai järjen vastaista jne. Ei-tietoisen mielemme kerros, eli alitajuntamme, tekee taas johtopäätöksiä ja analyysejä automaattisesti ja itsestään, kuin tietokone ja on myös kapasiteetiltaan tietoista mieltä suurempi. Tällä tasolla toimimme yleensä kevyen transsintilan, osittain myös kvanttihypnoosin aikana. Alitajunta vastaa esimerkiksi reflekseistä ja muodostaa myös alitajuisia reaktioita ja tunteita kaiken kokemamme perusteella. Korkein tietoisuutemme on ylempi kerros sielutietoisuudestamme, joka joskus jaetaan myös edelleen useampaan eri tasoon. Hypnoosin syventyessä päästään käsiksi helpommin korkeimman tietoisuutemme tasolle, jossa sijaitsee rajaton viisaus ja voima, puhdas valo ja rakkaus. Korkein tietoisuutemme edustaa sielutietoisuuttamme, joka ohjaa, auttaa ja neuvoo meitä kvanttihypnoosikokemuksemme aikana.

Egosta ja uskomusjärjestelmästämme

Jokaisella meistä on oma uskomusjärjestelmämme, arvomaailmamme ja kasvatuksemme. Koko elämämme on, voisiko sanoa, yhtä hypnoosia. Kaikki mitä kuulemme kotona, töissä, koulussa, ystäviltä ja tiedotusvälineistä, ohjelmoi meitä jatkuvasti. Uskomusjärjestelmämme voikin olla oman egon ohella vahva suodatin sen suhteen, mitä tietoja hypnoosin aikana saamme ja miten ne tulkitsemme. Kokemuksemme, muistomme, uskomuksemme ja ohjelmointimme vaikuttavat alitajuntamme tekemiin analyyseihin ja reaktioihin. Toimiessamme alitajunnan tasolla, ovat epäilykset ja ihmettely vielä voimakkaasti läsnä, sisäisen lapsemme kokemukset, egomme uskomukset ja ja halu kontrolloida vaikuttavat yhä kokemuksiimme ja niistä tehtäviin tulkintoihin. 

Tarvitsemme egoamme, kyetäksemme elämään ja olemaan fyysisessä maailmassamme. Hypnoosin aikana on kuitenkin tärkeää siirtää oma ego rajoitteineen hetkeksi sivuun, jotta saamamme tiedot soljuvat tietoisuuteemme muuttumattomana, ilman alitajuntamme suodatusta ja muokkausta. Tämän vuoksi luottamus ohjaajaan ja prosessiin on olennaisen tärkeää. Tämä on tärkeä asia, jota voisit hiukan pohtia ennen istunnon varaamista tai sinne tulemista. Oletko valmis päästämään hetkeksi irti? Valmius ja halu on tässä kohtaa tärkeämpää, kuin olettamasi kyky todella toimia näin. Korkein tietoisuutemme auttaa meitä tässäkin asiassa istunnon aikana. 

Kvanttihypnoosiin valmistava meditaatioharjoitus

Voit harjoitella koko olemuksesi hoitamista tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, pyytämällä egoasi astumaan hetkeksi sivuun meditaation yhteydessä. Kerro rakastavasi sisäistä lastasi ja haluavasi hoitaa häntäkin. Voidaksesi toimia n¨äin mahdollisimman tehokkaasti, pyydä sisäistä lastasi siirtymään vasemmalle puolellesi ja antamaan tilaa paranemiselle. Joka kerta kun egosi tai sisäinen lapsesi tuo esiin ajatuksia tai epäilyksiä, sano sille: ”Ei, olemme nyt syvän antautumisen ja hyväksymisen tilassa, matkalla täydelliseen paranemiseen. Kellumme vapaassa virtauksessa, parantavissa pyörteissä ja hoitavissa suvannoissa. Sallimme jumalaisen valon ja pyyteettömän rakkauden hoitaa meitä. Rakas sisäinen lapseni, siirry sivuun ja salli kaiken tämän hyvä tapahtua. Salli ihmeiden tapahtua, yhteiseksi ja korkeimmaksi parhaaksemme. Voit antaa nyt mielikuvien, tiedon ja hoitavien värähtelyjen vaikuttaa ja virrata vapaasti.”

keinumassa

Jännittääkö istunto tai sen varaaminen? Muutama sana rohkaisuksi..

Kvanttihypnoosi voi antaa ohjattavalle ja tietysti myös ohjaajille, lisätietoa ja ymmärrystä henkimaailmasta, kuolemasta ja kuoleman jälkeisistä asioista. Tämä harvoin järkyttää asiakasta, sillä istuntoa ohjaa asiakkaan korkein tietoisuus. Sisäinen viisautemme tietää mitä ohjattava tarvitsee  ja minkälaisia asioita on valmis kohtaamaan. Kvanttihypnoosiohjaajan yksi tärkeimmistä säännöistä on, että ohjaaja ei annan suggestioita, eli pyri vaikuttamaan asiakkaaseen millään tavalla, vaan istuntoa todella vie eteenpäin asiakkaan korkein tietoisuus. 

Jeesus Nasaretilainen

Joskus uskomuksemme ja elämänkatsomuksemme saattavat laajentua kvanttihypnoosin aikana näkemämme ja kokemamme vaikuttamana. Kokemuksemme kuitenkin ehkä yllättäenkin on, että kvanttihypnoosin aikana saadut kokemukset eivät yleensä hätkähdytä asiakasta juuri mitenkään. Mikäli ohjattava ei esimerkiksi usko lainkaan jumalaan tai mihinkään korkeampaan voimaan, mutta istunnossaan kuitenkin kokee jonkin korkeamman voiman läsnäolon, voi häivähdys ”rajan takaisista” asioista olla rohkaiseva ja lohduttava. Hypnoosissa nähdyt ja koetut asiat laittavat ehkä pohtimaan, olisiko asia kuitenkaan niin tai makaako maailma juuri siten, kuinka asiat olemme tähän asti kokeneet. Olemme voineet vetäytyä johonkin ”karsinaan” suojellaksemme mieltä ja itseämme. Kun aika on oikea ja olemme siihen valmiita, voi sisäinen ohjauksemme haluata laajentaa tätä karsinaa. Meille hypnoosiohjaajina on kuitenkin tärkeää, että emme henkilökohtaisilla näkemyksillämme ja uskomuksillamme ole vaikuttamassa asiakkaaseen.

elämänpolku

Hypnoosiohjaajina meille on siis tärkeää, että emme sanoillamme ja puheillamme ole vaikuttamassa asiakkaamme maailmankuvaan. Asiakkaan tulee itse rauhassa pohtia kokemuksiaan. Vaikka kvanttihypnoosi voi olla voimakaskin kokemus, on se vain yksi kokemus muiden joukossa elämämme polulla. Asiakas yhäkin muodostaa kaiken elämänsä aikana kokemansa perusteella sisäisen todellisuuteensa, joskin kvanttihypnoosi, kuten esimerkiksi myös kuolemanrajakokemus, voi olla vanhoja uskomuksia kovastikin ravisteleva kokemus. Kvanttihypnoosi voi siis antaa uusia eväitä oman maailmankuvansa, käsitystensä ja uskomusjärjestelmänsä muokkaamisessa, kunkin oman totuuden etsimisessä.

Kvanttihypnoosi Etänä vai paikanpäällä?

päätelaite ja kuulokkeet

Etänä - Zoom, Skype tmv. yhteydellä

Voit kokea kvanttihypnoosin sinulle tutussa ja turvallisessa paikassa. Kvanttihypnoosi toimii ja yleensä myös onnistuu kokemustemme mukaan etänäkin oikein hyvin.
 • Huoneen hyvä energia ja puhtaus, jossa olet istunnon aikana, on tärkeää! Valitse paikka tämä huomioiden. Oma koti, kesämökki tai jokin muu rauhallinen ja korkeavärähteinen paikka toimii yleensä paremmin kuin esim. hotellihuone.
 • Tarvitset hyvin toimivan laajakaista internetyhteyden. Hyvässä verkossa ollessasi matkapuhelimen kautta saatava yhteys voi olla riittävä. Mikäli internetyhteys takkuilee, siirrymme äänen osalta puhelinyhteyteen. Kuvallinen online-yhteys on hypnoosiohjaajan kannalta kuitenkin hyödyllinen asia.
 • Tarvitset laitteen joka tukee Zoom tai Skype -yhteyttä, puhelin, tabletti tai tietokone kaikki sopivat tähän tarkoitukseen.
 • Tarvitset hyvälaatuiset kuulokkeet, jossa on myös mikrofoni tai vähintään erillisen mikrofonin, riittävän äänenlaadun ja äänenvoimakkuuden takaamiseksi kvanttihypnoosin aikana.
  • Tarvitessasi istuntoon soveltuvaa mikrofonia, lähetämme sinulle postitse asiaan erittäin hyvin soveltuvan perusmikrofonin, hintaan 10-20 euroa valitsemastasi mikrofonista riippuen.
 • Käyttämäsi päätelaite, kannettava, tabletti tai puhelin sekä mahdolliset kuulokkeet (jos langattomat), tulee olla täyteen ladattu ja mieluiten kytkettynä virtalähteeseen koko istunnon ajan.
 • Langattomassa laitteen latauksen tulee riittää reilusti pidempään, kuin istunnossa enimmillään voi kulua aikaa. Esim. 3 tunnin käyttöaika, joka on kevyissä peruskuulokkeissa tavallinen, ei ole riittävä.
Lämmin suosituksemme on, että varaat istuntoa/hoitoa varten käyttöösi hoitokivet, joiksi suosittelemme seleniittiä tai vuorikristallia, sekä jotain maadoittavaa kiveä, esim. shungiitti, obsidiaani tai turmaliini. Voit myös ostaa meiltä nämä kivet, postitamme kivet sinulle kuten halutessasi myös mikrofonin.

Kvanttihypnoosi paikanpäällä

Kvanttihypnoosikokemus / -ohjaus livenä, on suositeltavampi näistä vaihtoehdoista. Live-istunto mahdollistaa aidon kohtaamisen ja yhdessä asioiden läpikäymisen aidosti läsnäolevan ohjaajan kanssa.

 • Istunto järjestetään joko hoitohuoneellamme tai usein myös mökillämme, joka on lähellä luontoa, korkeavärähteinen ja erittäin rauhallinen paikka joka soveltuu täydellisesti tällaiseen rauhoittumista vaativaan tilanteeseen.
 • Paikanpäällä induktiovaiheessa voidaan käyttää menetelmiä, joiden käyttäminen etäistunnossa on hankalaa. Tämä voi helpottaa syvemmän transsitilan aikaansaamisessa.
 • Varaa istunnollesi ja sen sulatteluun aikaa riittäväsi, mieluummin koko päivä. Älä suunnittele päivälle mitään muuta oleellista, vaan varaa aikaa itsellesi, esim. oleskele luonnossa tai harrasta jotain kevyttä ulkoilua istuntosi jälkeen.
 • Tarvittavat välineet istunnon nauhoitukseen tmv. ovat valmiina, eikä sinun tarvitse huolehtia niistä. Samoin mukavat tyynyt ja lämmin huopa tai peitto.
 • Varaa mukaasi lämmin ja rento vaatetus, tarvittaessa myös villasukat.
 • Voit käyttää hoidon aikana hoitolamme hoitokiviä, joilla olemme havainneet olevan merkittävän vaikutuksen kokemukseen, tehostaen hypnoosissa saatavaa yhteyttä ja hoitokokemusta.
 • Tarjoamme ennen ja jälkeen istunnon sinulle kahvia, teetä ja jotain pientä purtavaa, yleensä pähkinöitä tai jotain vastaavaa. 
  • Voit ottaa kuitenkin mukaan jotain pientä purtavaa, varsinkin mikäli sinulla on jokin erityisruokavalio.
 • Jos asut lähellä tai haluat matkustaa luoksemme, on ilomme päästä tekemään istunto kasvokkain!
  • Voit kysyä mieltä vinkkejä majoitukseen tai muihin aktiviteetteihin mahdollisen ”minilomasi” aikana, mikäli matkustat kauempaa luoksemme!

Yleensä emme hyväksy istuntoon itsesi lisäksi muita läsnäolijoita. Poikkeustapauksissa, esim. ohjattaessa nuorta / alaikäistä lasta, voidaan vanhemman läsnäolo sallia. Nämä erityistapaukset sovitaan kuitenkin erikseen ja lähtökohtaisesti ystävän tai puolison mukanaolo istunnossa ei ole hyväksyttävää.

hoitavat kivet mukana istunnossa

” Jos meillä on esim. vahva uskomus, että joku diagnosoitu sairaus on kiveen hakattu, eikä siitä voi parantua, tai että se on vähintäänkin erittäin epätodennäköistä, niin oma skeptisyytemme estää meitä luomasta hoidolle täydellistä sallimisen tilaa, jossa kaikki on mahdollista. Tällainen rajoittava uskomus voi olla täysin tiedostamatonta ja sen takia on tärkeää, että teemme koko ajan työtä myös itsemme kanssa (shadow work). Kohtaamalla omat varjomme, voimme vapautua peloista ja uskomuksista, jotka tavalla tai toisella kaventavat näköalaamme. ”

– Marjut Saariniemi

Energiahoidot

Kvanttihypnoosia hyödyntävä Energiahoito

Kvanttihypnoosi on tehokas työkalu laajentamaan energiahoitajan tietoisuutta, auttaen selvittämään ja hoitamaan myös vaikeimpia ongelmia. Kvanttihypnoosi myös itsessään on energiahoitoa, usein sanotaan että alusta loppuun saakka. Istunnon aikana selviää usein monia asioita, jotka eivät fyysisin silmin näy tai jotka ovat fyysisten aistiemme tavoittamattomissa.

Kvanttihypnoosia hyödyntävä energiahoito tehdään kahden energiahoitajan toimesta henkilölle, joka on hoidon aikana kotonaan. Lue lisää tästä #Tuplateho nimen saaneesta hoitomuodosta energiahoitaja.com blogistamme. Tämä hoitomuoto on yksi suosituimmista ja eniten käyttämistämme hoitomuodoista.

Tsekkaa myös: www.energiahoitaja.com